Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żytniowie wraz z poprawą infrastruktury edukacyjnej Gminy Rudniki poprzez przebudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytniowie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25-01-2011 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

PDFOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ (85 MB)

Zapytania do SIWZ z dnia 04-01-2011 r.:

PDFWyjaśnienia

Zapytania do SIWZ z dnia 11-01-2011 r.:

DOCWyjaśnienia

Zapytania do SIWZ z dnia 17-01-2011 r.:

DOCWyjaśnienia
ZIPUzupełnienie SIWZ - Zal nr 1
PDFUzupełnienie SIWZ - Zal nr 2
ZIPUzupełnienie SIWZ - Zal nr 3

Zmiana SIWZ z dnia 17-01-2011 r.:

DOCZmiana SIWZ
ZIPUzupełnienie SIWZ - Zal nr 1
PDFUzupełnienie SIWZ - Zal nr 2
ZIPUzupełnienie SIWZ - Zal nr 3
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert  JPEGogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty1.jpeg
JPEGogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty2.jpeg
 

 

Informacja o zawarciu umowy  JPEGInformacja o zawarciu umowy.jpeg
 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas