Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 (Budowa boisk o sztucznej nawierzchni w ramach programu ORLIK 2012 wraz z infrastruktura towarzyszącą w Rudnikach).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

06-06-2011 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ (16 MB)

Zapytanie wraz z wyjaśnieniami, zmiana SIWZ z dnia 23.05.2011 r. JPEGZapytanie wraz z wyjaśnieniami, zmiana SIWZ1.jpeg
JPEGZapytanie wraz z wyjaśnieniami, zmiana SIWZ2.jpeg
 
Zapytanie wraz z wyjaśnieniami z dnia 26.05.2011 r.  JPEGZaptyanie wraz z wyjaśnieniami z dnia 26.05.2011 r..jpeg
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty DOCogłoszenie

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas