Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

 Opis zadania:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudniki

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

26.09.2012 r. godz. 9:00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ cz. 1 (106 MB)
ZIPSIWZ cz. 2

Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 04.09.2012 r.
Zmiana SIWZ
JPEGWYJAŚNIENIA; ZMIANA SIWZ
JPEGZałącznik nr 8 do SIWZ
Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 11.09.2012 PDFWyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.09.2012 r. Ogłoszenie
Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 17.09.2012 r.
Zmiana SIWZ
PDFWyjaśnienia, Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFOgłoszenie

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas