Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Działalność gospodarcza

W gminie Rudniki istnieją dobre warunki dla rozwoju rzemiosła i handlu. W ostatnich latach powstało wiele nowych podmiotów gospodarczych. Obecnie jest ich około 350, są to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne.

wykres-podmioty gospodarcze.jpeg

Do największych firm należą:

 • Młyn Handlowo-Usługowy G. i S. Kurczakowscy – Dalachów,
 • Badera FHU Badera Tadeusz – Dalachów,
 • P.P.U.H. K. Markisz, K. Orzełek – Mostki,
 • Zakład Produkcyjno – Usługowy „ART.- RAM” – Mirowszczyzna,
 • Z.P.H. – Hurtownia „RUDMAR” – Rudniki,
 • P.P.H.U. „WACŁAW” – W. Sieja – Żytniów,
 • P.P.H.U. „FEKS” – Zakład Przetwórstwa Drobiowego – Mirowszczyzna,
 • P.P.H.U. „DAKO” – J. Bajak – Cieciułów,
 • P.P.H.U. „DASTA” – D. Stasiak – Janinów,
 • P.P.H.U. „JAR – POL” J.Ptasiński – Młyny,

 Średnie przedsiębiorstwa działające na terenie gminy:

 • Młyn Usługowo–Handlowy A. Majda – Rudniki,
 • Zakład Usług Komunalno – Transportowych „KOM-TRANS” G. Kluska – Mostki,
 • Przedsiębiorstwo handlowo – usługowe „MOTO – MIR” Meryk Mirosław,
 • Bruk-Rem-Bud Radosław Cymer.

Branżami dominującymi są: handel, usługi przemysłowe, budownictwo, usługi niematerialne.


Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Rudniki

  2000 rok 2008 rok
Produkcja wyrobów 8 7
Usługi przemysłowe 46 51
Produkcyjno-usługowe 4 11
Budownictwo 45 44
Transport 20 21
Handel 118 145
Gastronomia 6 7
Pozostałe usługi materialne 4 19
Usługi niematerialne 30 45

Znaczącym atutem dla rozwoju przedsiębiorczości jest położenie gminy. Sąsiedztwo miasta Opola oraz Częstochowy, a także dogodne położenie w układzie sieci komunikacyjnych zwiększa rynek zbytu towarów i usług. Gmina posiada dogodne połączenie kolejowe ze Śląskiem i Poznaniem poprzez dwie stacje: w Janinowie – stacja osobowo-towarowa i w Jaworznie – stacja osobowa.

DSCN3448.jpeg

Samorząd Gminy Rudniki w ostatnich latach wiele uwagi przywiązuje do racjonalnego gospodarowania przestrzenią poprzez planowanie zagospodarowania wychodzącego naprzeciw potencjalnym inwestorom. W celu określenia polityki przestrzennej gminy Rada Gminy Rudniki w dn. 19.04.2002 r. uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium umożliwia potencjalnym inwestorom zlokalizowanie przyszłych inwestycji zgodnie z ich zapotrzebowaniem, nie naruszając zasady zrównoważonego rozwoju.

W gminie istnieją również dobre warunki do rozwoju turystyki wiejskiej, w chwili obecnej funkcjonuje 7 gospodarstw agroturystycznych, co sprzyja rozwojowi gałęzi pokrewnych jak handel, gastronomia, przetwórstwo i rękodzieło ludowe. Zainspirowana wzorami zachodniego rolnictwa gmina podjęła działania mające na celu promowanie rozwoju turystyki wiejskiej i zachęcanie naszych rolników do tworzenia gospodarstw agroturystycznych. W przyszłości rolnictwo gminne cechować będzie rozwój gospodarstw specjalistycznych oraz dostosowanie kierunków produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz poziomu usług do wymogów rynku lokalnego i unijnego.

Pracownicy.jpeg
 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas