Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program opieki na zwierzętami bezdomnymi

Uchwała i program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki - PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (1,79MB)

Dla przedsiębiorców:
DOCWNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.doc (45,50KB)

Informacje o bezdomnych zwierzętach na terenie Gminy Rudniki można zgłaszać:

- w godzinach pracy Urzędu pod numerem 34 3595 072 wew. 25

- po godzinach pracy Urzędu: Dyżurnemu Komisariatu Policji w Praszce pod numerem +47 863 63 03 lub 500 483 729