Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z mieszkańcami – 27.04.2022 r. Żytniów

W dniu 27.04.2022 r. w Wiejskim Centrum Kultury w Żytniowie o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne z Gminnym Koordynatorem Programu Ochrony Powietrza pt. ,,Razem zadbajmy o czyste środowisko” dla zainteresowanych mieszkańców Gminy. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach realizacji projektu LIFE pn.„ Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”.

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, przepisów obowiązujących w zakresie ochrony powietrza oraz dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze. W szczególności przedstawiono informacje dotyczące:

- źródeł i rodzajów zanieczyszczeń powietrza, skutków zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom i ochronie powietrza;

- możliwości uzyskania dofinansowań do wymiany starych niskosprawnych urządzeń grzewczych na nowoczesne źródła ogrzewania lub na działania termomodernizacyjne, tj. docieplenia ścian, stropów, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- korzyści z wymiany źródeł ciepła zarówno zdrowotnych, jak również w zakresie oszczędności zużycia energii;

- projektu Life poprzez przybliżenie celu i podstawowych działań projektu;

- uchwały antysmogowej, która uległa zaostrzeniu w dniu 30 listopada 2021 r.

Omówione zostały możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów na nowoczesne źródła ciepła ze środków budżetu Gminy Rudniki. Został również omówiony temat dotyczący obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Spośród uczestników spotkania rozlosowane zostały czujniki tlenku węgla. Wszyscy obecni mieszkańcy Gminy otrzymali materiały promocyjne Projektu LIFE.

Brak opisu obrazka