Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogólne informacje

Odnowa wsiProgram Odnowy Wsi w Województwie Opolskim narodził się w roku 1997. W odnowie wsi najważniejsze jest zachowanie i rozwój tożsamości i integralności wsi w jej wymiarze społecznym i duchowym oraz dziedzictwa kultury materialnej i krajobrazu. W celach programu zawierają się również poprawa standardu życia we wsi oraz poprawa bytu mieszkańców. Istotą procesu jest zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację przedsięwzięć na rzecz ich własnej wsi oraz własnych domostw i zagród.
Nasza gmina przystąpiła do programu Odnowy Wsi w 1999 roku (uchwała Rady Gminy Nr VIII/59/99) z jedną wsią - Bobrową. Miejscowość na czele z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej bardzo zaangażowała się w działania w zakresie poprawy wizerunku oraz zasobów swojej wsi i z biegiem lat stała się wsią tematyczną – organizującą Międzynarodowe Zawody Drwali. W roku 2003 dwie kolejne wsie przystąpiły do Programu Odnowy Wsi, a mianowicie Dalachów i Chwiły. W 2003 roku kolejne dwie Rudniki i Jaworzno weszły do programu. W Jaworznie powstało pierwsze w naszej gminie stowarzyszenie „Razem raźniej”, które realizuje zadania w ramach odnowy wsi. W 2005 roku grono aktywnych wsi poszerzył Żytniów, potem w 2006 roku Cieciułów, w 2007 – Młyny, Bugaj i Mostki, w 2008 – Odcinek, Janinów, w 2011 - Jelonki, a w 2012 - Łazy. W Młynach powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów – drugie w naszej gminie stowarzyszenie odnowy wsi.
W dwóch wsiach Bobrowie i Żytniowie, udało nam się wpisać w statuty OSP zadania z zakresu odnowy wsi, tak więc można stwierdzić, iż mamy na ternie gminy Rudniki cztery stowarzyszenia odnowy wsi. Pozostałe wsie nie mają formy prawnej, są jedynie zgłoszone w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu oraz przyjęte przez Radę Gminy Rudniki uchwałami.
W większości grupy odnowy wsi wykazują się dużą aktywnością, ciekawymi inicjatywami i realizacją własnych celów poprzez małe lokalne projekty.

O Programie Odnowy Wsi w Województwie Opolskim można przeczytać na stronie WWW.odnowawsi.eu

W 2007 roku decyzją wójta i rady gminy wprowadzony został system wsparcia dla sołectw działających w programie odnowy wsi. System ten polega na dofinansowaniu przez gminę małych projektów odnowy wsi. Przez dwa pierwsze lata działania programu wieś mogła otrzymać max. 3.000 zł dofinansowania oraz musiała wypracować we własnym zakresie w formie rzeczowej lub finansowej wkład własny w wysokości:
a) 25% dla projektów twardych (inwestycyjnych)
b) 50% dla projektów miękkich (nieinwestycyjnych).

Od 2009 roku grupy odnowy wsi mogły przeznaczyć już max. 6.000 zł na swoje działania, a od roku 2013 wprowadzamy 2-letnią edycję konkursu z możliwością corocznego składania wniosków, przy czym istnieje możliwość skumulowania środków z okresu 2 lat do wysokosci max. 12.000 zł.

Zachęcamy grupy odnowy do korzystania z tej formy wsparcia.
 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas