Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Rudniki – Gmina Fair Play 2005

Rudniki – Gmina Fair Play 2005

GMINA_FP.jpeg W roku 2005 odbyła się kolejna, czwarta już edycja konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, w której wzięło udział 139 gmin z 16 województw. Przez dwuetapowy proces weryfikacji pomyślnie przeszły 123 gminy, które otrzymały tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2005. Jednym z elementów weryfikacji gmin jest badanie losowo wybranych inwestorów, przeprowadzane zgodnie z regulaminem w trakcie II etapu konkursu. Badaniu podlegają inwestorzy, którzy rozpoczęli lub zakończyli proces inwestycyjny na terenie gmin biorących udział w konkursie.

Jednym z aspektów ocenianych przez inwestorów w ramach badania była jakość obsługi inwestycji przez gminy. W zakres oceny wchodziły: prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych, terminowość decyzji, szybkość oraz środowisko obsługi inwestorów. Wyraźnie uległy poprawie oceny kwalifikacji pracowników urzędów gmin. Również ocena zakresu pomocy, elastyczności i doradztwa dla inwestorów, kompleksowości obsługi oraz skuteczności w rozwiązywaniu problemów w porównaniu z wcześniejszymi edycjami konkursu znacznie się poprawiła.

Gminy mogły startować w czterech kategoriach konkursowych: gmin miejskich, miasteczek i małych miast, gmin wiejskich oraz gmin turystycznych. Najlepsze oceny w tegorocznej edycji uzyskały gminy wiejskie. Z badań wynika, że im mniejsza gmina, tym inwestorzy traktowani są bardziej indywidualnie.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Pałacu Kultury w Warszawie, w Sali Konferencyjnej 12 października 2005 roku. Gminy mogły otrzymać: statuetkę, wyróżnienie lub certyfikat. Gmina Rudniki otrzymała CERTYFIKAT - GMINA FAIR PLAY.

Korzyści dla gmin wynikające z uczestnictwa w Programie:

 • uzyskanie środków z Funduszu Pracy,
 • obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych,
 • uzyskanie niezależnej oceny inwestorów,
 • poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin uczestniczących w konkursie,
 • uzyskanie raportu wskazującego niezbędne kierunki usprawnień wewnętrznych w gminie,
 • uzyskanie argumentów ostatniego rzędu w negocjacjach z inwestorami,
 • budowa wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów,
 • rekomendacja od biznesu,
 • poznanie niezależnej oceny zewnętrznej innej inż. ocena lokalna,
 • deklaracja stosowania standardów etycznych,
 • promocja gmin przez organizatorów konkursu.

Zdjęcia z uroczystego wręczenia certyfikatu:

PICT0448.jpeg PICT0451.jpeg PICT0456.jpeg

PICT0462.jpeg fair-play.jpeg   PICT0463.jpeg

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas