Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Nagroda „Najciekawsze gminne strony internetowe poświęcone odpadom”.

Gmina Rudniki wzięła udział i zajęła II Miejsce w konkursie organizowanym przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy na „Najciekawsze gminne strony internetowe poświęcone odpadom”.
Konkurs realizowany był w ramach projektu „Rady na bioodpady” i finansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, innych podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami na terenie gmin, związków komunalnych.
Konkurs miał na celu podniesienie jakości i poziomu stron internetowych prezentujących zagadnienia ochrony środowiska, a szczególnie odpadów na portalach internetowych gmin i innych podmiotów; upowszechnienie informacji o postępowaniu z odpadami poprzez dostęp internetowy; prezentację najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy/związku, w sposób ciekawy i zachęcający mieszkańców do zmiany codziennych zachowań i nawyków.
Dyplom i nagrodę rzeczową w postaci aparatu cyfrowego odebrała dla Gminy Rudniki Beata Nowakowska-Fałat, podczas konferencji zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania strony internetowej Gminy Rudniki www.rudniki.pl/i zakładki EKO-Rudniki, która zawiera informacje z zakresu ochrony środowiska. Informacja o laureatach zostanie umieszczona w dodatku Recycling do miesięcznika Przegląd Komunalny.

  DSC00043.jpeg

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas