Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Rada i władze gminy

WŁADZE GMINY RUDNIKI:

Grzegorz Domański - wójt na stronę.jpeg

Wójt
mgr Grzegorz Domański

Od urodzenia mieszka w gminie Rudniki. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu matematyki oraz z  informatyki i zarządzania. Przez ostatnie 11 lat był dyrektorem szkoły podstawowej. Od  wielu lat działał w samorządach, m.in. jako radny gminny oraz radny powiatowy. Ma także doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych (przygotował i realizował kilka projektów w branży oświatowej).

e-mail:

 

Zdjęcie.jpeg

Zastępca Wójta 

mgr inż. Anna Sekienda

Ukończyła 5-letnie, jednolite studia stacjonarne na Politechnice Opolskiej, na kierunku Inżynieria Środowiska, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Urodziła i wychowała się w Janinowie. Od 2006 r. nieprzerwanie aktywna zawodowo. Dotychczas pracowała w sektorze prywatnym, zdobywając doświadczenie, z czego największe dotyczy Zamówień Publicznych, głównie z obszaru drogownictwa.

E-mail:  zastepcawojta@rudniki.pl   

 

Sekretarz Iwona.jpeg

Sekretarz

inż. Iwona Napieraj

Ukończyła 2-letnią szkołę policealną w Praszce o profilu informatycznym. a potem studia inżynierskie na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania. Związana z Gminą Rudniki od urodzenia. Rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w Rudnikach w 1995 r. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE.

e-mail:

 

Skarbniczka1.jpeg

Skarbnik

mgr inż. Beata Wolf-Morawiak

 

 

RADA GMINY RUDNIKI

 

J. Marchewka.jpeg

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jarosław Marchewka

Nieprzerwanie od roku 1998 pełni funkcję Radnego Gminy Rudniki. W V kadencji (2006-2010) był Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Funkcję Przewodniczącego pełni po raz pierwszy. Jest nauczycielem historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach. Został nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Opolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Jest członkiem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Prowadzi zajęcia gry w szachy dla dzieci i młodzieży.

Przewodniczący rady pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Rudnikach w każdy wtorek od 14.00 do 16.00

 

 


Rada Gminy.jpeg

LISTA RADNYCH (w kolejności wg okręgów)

Nr okręgu Nazwisko i imię
1 Sowa Damian
2 Pakuła Henryk
3 Woźny Mirosław
4 Dwornik Grzegorz
5 Materak Andrzej
6 Klimek Honorata
7 Włóka Karol
8 Marchewka Jarosław
9 Stanek Mariusz
10 Kaczmarek Bogusława
11 Orzeszyna Ewa
12 Szczęsna-Kałwak Aneta
13 Zaręba Dariusz
14 Wojtal Katarzyna
15 Lach Anna

W skład Rady Powiatu Oleskiego z terenu naszej gminy wchodzą:

Belka Stanisław
Rasztar Piotr

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas