Komunikat dot. składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Rada i władze gminy

WŁADZE GMINY RUDNIKI:

Grzegorz Domański - wójt na stronę.jpeg

Wójt
mgr Grzegorz Domański

e-mail:

tel. 34/ 35 95 072

Sekretarz Iwona.jpeg

Sekretarz

inż. Iwona Napieraj

Ukończyła 2-letnią szkołę policealną w Praszce o profilu informatycznym. a potem studia inżynierskie na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania. Związana z Gminą Rudniki od urodzenia. Rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w Rudnikach w 1995 r. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE.

e-mail:

tel. 34/ 35 95 072

Skarbniczka1.jpeg

Skarbnik

mgr inż. Beata Wolf-Morawiak

tel. 34/ 35 95 072 wew. 15

RADA GMINY RUDNIKI

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jarosław Marchewka

Nieprzerwanie od roku 1998 pełni funkcję Radnego Gminy Rudniki. W V kadencji (2006-2010) był Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Funkcję Przewodniczącego pełni po raz pierwszy. Jest nauczycielem historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach. Został nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Opolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Jest członkiem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Prowadzi zajęcia gry w szachy dla dzieci i młodzieży.

Przewodniczący rady pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Rudnikach w każdą środę od 8.00 do 11.00


Rada Gminy.jpeg

LISTA RADNYCH (w kolejności wg okręgów)

Nr okręgu Nazwisko i imię
1 Sowa Damian
2 Pakuła Henryk
3 Woźny Mirosław
4 Dwornik Grzegorz
5 Materak Andrzej
6 Klimek Honorata
7 Włóka Karol
8 Marchewka Jarosław
9 Stanek Mariusz
10 Kaczmarek Bogusława
11 Orzeszyna Ewa
12 Szczęsna-Kałwak Aneta
13 Zaręba Dariusz
14 Wojtal Katarzyna
15 Lach Anna

W skład Rady Powiatu Oleskiego z terenu naszej gminy wchodzą:

Belka Stanisław
Rasztar Piotr

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas