Komunikat dot. składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Rada i władze gminy

WŁADZE GMINY RUDNIKI:

Pyziak.jpeg

Wójt
mgr inż. Andrzej Pyziak

Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie na Wydziale Rolnictwa. Pracę rozpoczął w Gminnej Służbie Rolnej w Urzędzie Gminy w Rudnikach. Od 1990 roku jest wójtem gminy. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej.

Ponadto pełni wiele innych funkcji m.in.:

  • Prezesa Fundacji GÓRNA PROSNA i członka Rady Stowarzyszenia GÓRNA PROSNA,
  • Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu,
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu,
  • Przedstawiciela Regionalnego Związku Gmin Wiejskich RP Stałej Konferencji Współpracy Wojewody Opolskiego.

e-mail:

tel. 34/ 35 95 072

z-cawojta.jpeg

Sekretarz

inż. Iwona Napieraj

Ukończyła 2-letnią szkołę policealną w Praszce o profilu informatycznym. a potem studia inżynierskie na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania. Związana z Gminą Rudniki od urodzenia. Rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w Rudnikach w 1995 r. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE.

e-mail:

tel. 34/ 35 95 072

Skarbnik

mgr inż. Beata Wolf-Morawiak

tel. 34/ 35 95 072 wew. 15

RADA GMINY RUDNIKI

Gładysz Edward.jpeg 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Edward Gładysz

Funkcję Przewodniczącego pełni już trzecią kadencję. Wcześniej był również radnym. Prowadzi własną firmę. Jest liderem Grupy Odnowy Wsi Bobrowa oraz inicjatorem programu Odnowy Wsi w gminie Rudniki.  W 2001 roku został nagrodzony "Złotą Spinką" za działalność kulturalną, a w 2007 r. uhonorowany odznaką "Za zasługi dla Województwa Opolskiego". Posiada umiejętnośc zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi, ma duże doświadczenie w organziacji przedsięwzięć kulturalnych.

Przewodniczący Rady pełni dyżur w PONIEDZIAŁEK w godz. 10.00-15.00 w Urzędzie Gminy w Rudnikach, pok. 3 - parter.

Rada-VII.jpeg

 

LISTA RADNYCH (w kolejności wg okręgów)

Nr okręgu Nazwisko i imię
1 Sowa Damian
2 Pakuła Henryk
3 Gładysz Edward
4 Sas Adam
5 Dwornik Grzegorz
6 Klimas Wiesława
7 Marchewka Jarosław
8 MANDAT NIE OBSADZONY
9 Kaczmarek Bogusława
10 Wilk Justyna
11 Mosiala Tomasz
12 Strugała Marcin
13 Jach–Koterba Anna
14 Biskup Eugeniusz
15 Lach Anna

W skład Rady Powiatu Oleskiego z terenu naszej gminy wchodzą:

Belka Stanisław Edward
Krzykawiak Marianna

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas