Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Gminny konkurs recytatorski

„Dobra  recytacja  polega na tym , żeby mówić tak
aby nas SŁYSZANO, ROZUMIANO I  SŁUCHANO”

Przez kolejne trzy dni – 13.14 i 15 marca - w Domu Kultury w Rudnikach dzieci reprezentujące wszystkie przedszkola i szkoły z terenu gminy, rywalizowały o miano najlepszego recytatora. Udział w konkursie wzięło ponad 60 osób. Wszyscy uczestnicy przygotowani byli doskonale. Komisja nie miała łatwego zadania. Biorąc pod uwagę kryteria oceny zawarte w regulaminie przyznała nagrody i wyróżnienia w wymienionych niżej kategoriach wiekowych.

Przedszkolaki:

Dwa równorzędne  I miejsca:
Zalwert  Zosia z  Przedszkola  w Żytniowie
Ida Rumniak –z Przedszkola w Rudnikach
II miejsce – Marlena Gacek  z Przedszkola w Jaworznie

Trzeciego miejsca nie przyznano. Natomiast pięć równorzędnych wyróżnień otrzymały : Wiktoria Preś  z Przedszkola w Dalachowie , Ewelina Tkacz z Przedszkola w Żytniowie, Natalka Kubat z Przedszkola w Rudnikach, Oliwia Kosowska i Paulina Furmańska z Przedszkola w Jaworznie

Szkoły Podstawowe- klasy I-II:

Dwa równorzędne I miejsca :
Aleksandra Surowa – S.P. Cieciułów
Laura Materak  z I klasy S.P. w Żytniowie
II miejsce  - Aleksandra Krzemińska – S.P.Dalachów Filia Rudniki
Dwa równorzędne III miejsca:
Jakub Pałyga – S.P.Dalachów Filia Rudniki
Aleksandra Kurzac z S.P. w Jaworznie

Szkoły Podstawowe – klasy IV –V:

I miejsce – Anna Bardelska –  Dalachów
II miejsce – Wiktoria Surowa –  Cieciułów
III miejsce – Sylwia Napieraj – Cieciułów

oraz 5 równorzędnych wyróżnień: Jakub Jachymski  i Weronika Dzierżak z Jaworzna, Magdalena Wcisło, Marysia Sas i Julia Sikora z Dalachowa

Gimnazjum Publiczne  w Rudnikach

I miejsce – Natalia Pinkosz
II miejsce – Aleksandra Duda
Dwa równorzędne III miejsca – Angelika Rudzka i Roksana Zając

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe , wyróżnieni  grę „Skarby naszej okolicy”.

W skład komisji oceniającej wchodziły: Bogusława Kaczmarek, Bogdana Krzak, Maria Morawiak i Alina Bienias. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

przedszkolaki.jpeg klasyI -III.jpeg KlasyIV-VI.jpeg recyt-gimnaz.jpeg

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas