Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wyniki konkursu Gminnego Programu Odnowy Wsi

Informujemy, że w dniu 17 kwietnia br. Komisja Realizacji Projektów Gminnego Programu Odnowy Wsi w składzie:
a) Elżbieta Baros – Przewodnicząca Komisji
b) Janina Pawlaczyk– Członek Komisji
c) Marcin Strugała– Członek Komisji
powołana Decyzją 1/PRG/2012 Wójta Gminy Rudniki z dnia 16 kwietnia 2012 roku, oceniła wnioski złożone przez Grupy Odnowy Wsi z terenu Gminy Rudniki w ramach naboru 2012. W związku z powyższym dofinansowanie otrzymały następujące grupy:

 1. Bobrowa – „Wyposażenie kuchni Chaty Drwala i Strażaka”
 2. Bugaj – „Zagospodarowanie terenu wiejskiego – etap I – Plac zabaw dla dzieci”.
 3. Cieciułów - „Jubileuszowy festyn 100-lecia OSP Cieciułów wraz z zakończeniem modernizacji pomieszczeń socjalnych”
 4. Chwiły – „Ogrzewanie w sali spotkań wiejskich w miejscowości Chwiły – etap II”
 5. Dalachów – „Remont toalet wolnostojących przy OSP Dalachów”
 6. Janinów – „Integracja wsi Janinów”
 7. Jaworzno – „Siatkówka łączy pokolenia. Remont sali gimnastycznej – etap I”
 8. Żytniów – „Poprawa estetyki miejsca spotkań mieszkańców przed obchodami jubileuszu 700-lecia parafii i wsi Żytniów”
 9. Mostki - „Zagospodarowanie terenu za domem wiejskim w Mostkach – etap I”
 10. Odcinek – „Zagospodarowanie placu spotkań dla mieszkańców Odcinka – etap II”
 11. Młyny – „Integracja wsi Młyny”
 12. Jelonki – „Budowa sceny przy strażnicy”
 13. Rudniki – „Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w parku w Rudnikach”
 14. Łazy - „Zagospodarowanie zielonego klubu – etap I”

Zadania winny być wykonane zgodnie z przedłożonymi we wnioskach harmonogramami, a następnie rozliczone poprzez złożenie sprawozdań merytorycznych do dnia 30.11.2012r. Nie złożenie sprawozdania lub nie zrealizowanie projektu w w/w terminie dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku.
Projekty zostaną zrealizowane poprzez zapłatę przedłożonych zgodnie z wnioskami faktur adresowanych na Gminę Rudniki.

Życzymy powodzenia przy realizacji zadań.

Dane do faktury:
Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12
46-325 Rudniki
NIP 576-14-95-213

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas