Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Partnerstwo – nowe możliwości

W dniu 24.08.2007 roku do Urzędu Gminy w Rudnikach przybyli zaproszeni goście z Niemiec. Zostali przywitani przez Andrzeja Pyziaka Wójta Gminy Rudniki oraz radnych. Grupa ta uczestniczyła w kolacji, w której udział wzięło kilka delegacji zagranicznych tj.: Szwecji, Słowacji i Czech. Była ona świetną okazją do wzajemnego poznania się oraz omawiania planów na przyszłość.
            Drugiego dnia nasi niemieccy partnerzy zostali oficjalnie powitani przez Wójta na uroczystym otwarciu Obchodów 610-lecia Rudnik. Podpisanie umowy partnerskiej poprzedziły wypowiedzi obu włodarzy na temat historii współpracy obu samorządów. Kulminacyjnym punktem imprezy było podpisanie umowy partnerskiej przez Helmuta Grießhammera Burmistrza Gminy Feilitzsch oraz Andrzeja Pyziaka Wójta Gminy Rudniki. Po ceremonii podpisania porozumienia odbyła się międzynarodowa konferencja. Głos zabrały osoby z różnych środowisk społecznych. Wszystkie wystąpienia charakteryzowała jedna wspólna cecha - „nawiązanie trwałej współpracy będącej przyczyną lepszego rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i sportowego”. Przy zgromadzonej publiczności odczytano również cele i zakres współpracy gmin. Kolejnym punktem programu było podziwianie wystaw: fotograficznej „Rudniki wczoraj i dziś”, malarskiej oraz drzewek Bon Sai. Była to możliwość zapoznania się z dorobkiem kulturowym gminy Rudniki oraz zmian jakie dokonały się poprzez dziesiątki lat. Przygotowane „Międzynarodowe Stoisko Promocyjne” cieszyło się dużym zainteresowaniem, a materiały i przedmioty promocyjne szczegółowo informowały przybyłych gości o partnerskich gminach. Wielu wrażeń dostarczyły gry i konkursy z udziałem delegacji niemieckiej. Wielką atrakcją dla uczestników był występ zespołu „Oddział Zamknięty” oraz pokaz sztucznych ogni. Sobotni dzień zakończyła integracyjna biesiada.
            Niedzielne obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Rudnikach. Był to również dzień obfitujący w różnorodne atrakcje. Koncert Orkiestry Dętej i pokaz Grupy Mażoretek z Wręczycy Wielkiej oraz występ zespołu folklorystycznego „Rudniczanki” uatrakcyjniły integrację polsko-niemiecką. Delegacja z Niemiec uczestniczyła również w grach i konkursach organizowanych na placu imprezy. Kolejne spotkanie z radnymi gminy Rudniki zaowocowało wymianą doświadczeń oraz pomysłów co do dalszej współpracy pomiędzy gminami oraz sposobu pozyskiwania funduszy na wspólne projekty. Goście z Gminy Feilitzsch odjechali w poniedziałek rano około godziny 1000. Pożegnał ich Andrzej Pyziak Wójt Gminy Rudniki wraz z radnymi.
Projekt „Partnerstwo – nowe możliwości” wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej był doskonałą okazją do poinformowania mieszkańców oraz zagranicznych delegacji o zawartej współpracy obu gmin. W czasie trwania imprezy wypracowano kilka ciekawych pomysłów na przyszłe wspólne działania. Była to również możliwość poznania zwyczajów, kultury oraz kuchni lokalnej Gminy Rudniki. Zrealizowany projekt „Partnerstwo – nowe możliwości” zintegrował i znacznie przybliżył obie gminy dając nadzieję na intensywną współpracę na wielu płaszczyznach. Cele zawarte w projekcie zostały w pełni zrealizowane.
  
 Clipboard01.jpeg
  
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
 
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas