Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświata

Na terenie Gminy Rudniki działa aktualnie: 1 gminny żłobek, 1 samodzielne przedszkole, a także 5 szkół podstawowych - z czego 4 posiadają w swych budynkach oddziały przedszkolne.
Wspólną obsługą wymienionych jednostek oświatowych z terenu naszej gminy, zajmuje się  Referat Oświaty mieszczący się w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki.

Gminny żłobek „SKRZACIK”

Brak opisu obrazka

 

Gminny żłobek „SKRZACIK” jest najnowszą inwestycją gminną, oddana do użytku w grudniu 2020. Jest to jedna z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi, wspierająca rodziny w wychowaniu małego dziecka.

Rudnicki żłobek przygotowany jest na przyjęcie 24 dzieci, zapewniając dzieciom opiekę  w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Zatrudniony wykwalifikowany personel dba o odpowiednią pielęgnację, ale też edukację - poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb dziecka. 

Nowo powstały obiekt dysponuje dwiema pięknymi  salami pobytu dzieci, wyposażonymi  w  zabawki dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych najmłodszych oraz salę sensoryczną, która niewątpliwie jest atutem tejże placówki.
Piękny plac zabaw czyni to miejsce idealnym do spędzania czasu na świeżym powietrzu i jednoczesnego rozwoju oraz kształcenia takich małych istot, jakimi są dzieci do lat 3.

Dyrektor: p.o. dyrektora Sylwia Kałwak
www.zlobekrudniki.szkolnastrona.pl ; e-mail:

Publiczne Przedszkole w Rudnikach

Brak opisu obrazka

Historia przedszkola sięga aż do 1947r., które spełniało wtedy głównie funkcję opiekuńczą. Pierwsza przeprowadzka odbyła się w 1950r. do budynku przy ul. Parkowej 6. Dzieci gościły tam do 2018r., aż wreszcie  w styczniu 2019r. przedszkole przeniesiono do budynku zaadoptowanego po byłym Ośrodku Zdrowia przy ul. Wieluńskiej 4.

Placówka czynna jest w godzinach od 7.00 do 16.00.   Uczęszczają do niej dzieci w wieku 3-6 lat z Rudnik i ościennych miejscowości. Obecnie przedszkole posiada trzy oddziały przedszkolne.

Budynek dostosowany jest do pobytu dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w trzech pięknych, przestronnych salach, wyposażonych w zabawki, kąciki do zabaw oraz środki i pomoce dydaktyczne. Placówka posiada także dobrze wyposażony gabinet logopedy.

Przedszkole bardzo chętnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, organizując i biorąc udział różnego rodzaju imprezach  i uroczystościach.

Dyrektor przedszkola: p.o. dyrektora Renata Rasztar
www.pprudniki.szkolnastrona.pl ; e-mail:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach
Brak opisu obrazka

Brak źródeł pisanych nie pozwala określić daty powstania pierwszej szkoły w Rudnikach. Najstarsza wzmianka o szkole parafialnej w Rudnikach pochodzi z 1688 r. Szkoła podstawowa istniała na pewno w czasie,  kiedy Rudniki znajdowały się pod  zaborem  rosyjskim. Od roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość, dzieci z Rudnik uczęszczały do polskiej szkoły, która zlokalizowana była w starym dworze z 1666 r. oraz w budynku przy ulicy Częstochowskiej.

W sierpniu 1958 r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku nowej szkoły przy ulicy Wieluńskiej. W roku 1999 w wyniku reformy oświaty powstało w miejsce szkoły podstawowej gimnazjum, w którym uczyły się tylko dzieci z Rudnik. Od roku 2000 do Gimnazjum Publicznego w Rudnikach zaczęła uczęszczać młodzież z terenu całej gminy. Budynek szkoły zmodernizowano i rozbudowano. W 2009 r. Andrzej Wajda, wybitny polski reżyser, został patronem gimnazjum. 10 listopada zaszczycił swoją obecnością uroczystość nadania szkole jego imienia. Od września 2017r. szkoła w Rudnikach w wyniku reformy oświaty znów jest szkołą podstawową.

Placówka posiada bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne, dwie pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym, bibliotekę, kuchnię i stołówkę, siłownię z pełnym wyposażeniem, salę gimnastyczną, halę sportową, szatnie z prysznicami, boisko do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki (bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu Orlik 2012).

Jako jedna z pierwszych szkół w Polsce zdecydowała się na założenie małej profesjonalnej sali kinowej, w ramach sieci „Kino za Rogiem”.
Każdy z uczniów szkoły może rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach, ale także na bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych takich jak: UKS oraz kółka komputerowe, polonistyczne, historyczne, chemiczne, matematyczne, biologiczne, językowe (angielski, niemiecki) i teatralne.

Każdego roku organizowany jest Dzień Wiosny, Dzień Sportu, Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej, Dzień Ziemi oraz liczne dyskoteki. Uczniowie angażują się w życie społeczne gminy a także pamiętają o ludziach w potrzebie. Co roku grają w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, pomagają dzieciom z Domu Dziecka w Sowczycach, biorą udział w akcji „Góra grosza”.

Dyrektor szkoły: Piotr Rasztar
www.psprudniki.pl ; e-mail:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie

Według zapisów kronikarskich historia szkoły rozpoczyna się od 1890 roku. Szkołę murowaną jednopiętrową wybudowano w latach 1930-1933, a rozbudowano, zmodernizowano i przeprowadzono termomodernizację w latach 1998-2001. Od 2003 roku patronem szkoły jest Tadeusz Kościuszko .
Do obwodu szkoły należą miejscowości: Cieciułów, Nowy Bugaj, Stary Bugaj, Brzeziny Cieciułowskie, Stawki Cieciułowskie, a także Bobrowa i Stanki Bobrowskie.
W szkole znajdują się bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownia komputerowa, pomieszczenia dydaktyczne z zapleczem sanitarnym dla dwóch oddziałów przedszkolnych, biblioteka, świetlica, zaplecze kuchenne i gabinet profilaktyki zdrowotnej. Szkoła posiada także kompleks boisk, w tym boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw dla uczniów.

Za zapewnianie właściwego poziomu edukacji, wychowania i bezpieczeństwa swoim uczniom szkoła otrzymała certyfikaty: "Lepsza Szkoła", "Wiarygodna Szkoła", "Bezpieczna Szkoła".

Dyrektor szkoły: Barbara Kubik
www.spcieciulow.rudniki.pl; e-mail:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dalachowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dalachowie

W 2019 r. szkoła obchodziła swoje 100-lecie powstania. Obchody odbyły się w dniu 15 czerwca 2019 roku.

Pierwsza szkoła znajdowała się w prywatnym domu, a budowa właściwej szkoły rozpoczęła się w 1921 r. Budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej i warunki nauki przez kilkanaście powojennych lat były bardzo trudne. Wysiłkiem głównie mieszkańców wsi powstał nowy budynek, w którym nauka rozpoczęła się w 1958 roku. Po 40-stu latach szkołę rozbudowano, unowocześniono oraz dobudowano salę gimnastyczną.

Dzisiaj dalachowska szkoła posiada 9 sal lekcyjnych i dwie sale oddziału przedszkolnego, salę gimnastyczną, stołówkę/świetlicę szkolną, bibliotekę, zaplecze części sportowej oraz administracyjne. Uczniowie korzystają z boiska wielofunkcyjnego. Uczniami szkoły są uczniowie: Dalachowa, Odcinka, Janinowa oraz częściowo ze Słowikowa, Grabowej, Kałuż i Lachowskiego.
Uczniowie dalachowskiej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, zostają laureatami konkursów przedmiotowych. Sport, to domena szkoły, głównie tenis stołowy z sukcesami również na szczeblu krajowym.

Dyrektor szkoły: p.o. dyrektora Katarzyna Barczyk
www.spdalachow.szkolnastrona.pl ; e-mail:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie
Brak opisu obrazka

Na przestrzeni lat szkoła ulegała wielokrotnym przeobrażeniom. W początkowym okresie I Wojny Światowej zorganizowano tutaj szpital wojskowy, a podczas II Wojny Światowej było to miejsce, gdzie mogły się kształcić dzieci pochodzące z rodzin niemieckich. Po tym trudnym okresie do szkoły zaczęły uczęszczać dzieci polskie w wieku od 7 do 16 lat. W maju 1998r. szkole nadano imię Mikołaja Kopernika ze względu na jego wszechstronne wykształcenie i uznanie wśród uczniów.

Obwód szkoły w Jaworznie obejmuje miejscowości: Jaworzno, Julianpol, Mostki, Mirowszczyzna, Polesie i Słowików. W szkole znajduje się 8 sal lekcyjnych, 2 sale przedszkolne, pracownia informatyczna, pracownia techniczna, świetlica i nowocześnie wyposażona biblioteka szkolna. Część sportową stanowi sala gimnastyczna, siłownia, nowoczesne boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste i plac zabaw.
Uczniowie mogą korzystać z dużej oferty kół zainteresowań, odnoszą wiele sukcesów i wybitnych osiągnięć.  Młodzież naszej szkoły chętnie bierze udział w różnych konkursach, zawodach sportowych, warsztatach, projektach i akcjach charytatywnych np. zbierają dary dla dzieci z Domu Dziecka w Sowczycach, co roku grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Dyrektor szkoły: Tomasz Duda
www.pspjaworzno.szkolnastrona.pl ; e-mail:

Publiczna Szkoła podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie
Brak opisu obrazka

Już na początku XX wieku w Żytniowie  istniała jedyna na okolicę szkoła, w której zatrudniony był nauczyciel pochodzenia rosyjskiego. Z nauki w szkole mogło korzystać tylko jedno dziecko z domu. Lekcje odbywały się przeważnie w języku rosyjskim, w budynku zbudowanym z drewna i pokrytym słomą. W 1938 roku w murach szkoły został umieszczony kamień węgielny, na którym zaznaczono, że życzeniem mieszkańców jest, aby patronem szkoły został  Marszałek Józef Piłsudski. W 1948/1949 roku  zakończono budowę szkoły a 5 czerwca 1999 rokuw 50-tą rocznicę powstania szkoły, nadano  jej imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Do obwodu szkoły należą sołectwa: Żytniów, Jelonki, Hajdamaki, Pieńki, Ignachy.

W budynku mieści się 7 sal lekcyjnych, przestronne pomieszczenia przedszkolne, sala gimnastyczna oraz duża świetlica. Przy szkole działają biblioteka i kuchnia ze stołówką.

Szkoła jest otwarta i przyjazna uczniom. Swoje zdolności i zainteresowania dzieci mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych: kołach przedmiotowych, kole teatralnym. Nauczyciele starają się przekazywać dzieciom niezbędną wiedzę i umiejętności, wpajać wartości uniwersalne a także dbają także o to, aby uczniowie wzrastali w poczuciu własnej wartości, byli wrażliwymi, kreatywnymi ludźmi. Potwierdzeniem tego są wysokie wyniki w nauce, liczne sukcesy w konkursach. Mamy laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych (tzw. olimpiad). W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” przez kilka lat zajmowaliśmy czołowe miejsca w województwie i kraju.

Potwierdzeniem tego są wysokie wyniki w nauce, liczne sukcesy w konkursach. Mamy laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych (tzw. olimpiad). W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” przez kilka lat zajmowaliśmy czołowe miejsca w województwie i kraju.

Dyrektor szkoły: Anna Cieśla
www.pspzytniow.szkolnastrona.pl; e-mail: