Harmonogram zbiórki odpadów  komunalnych na rok 2019

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Oświata

Na terenie naszej gminy znajduje się 1 gimnazjum, 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi,  1 filia szkoły podstawowej oraz 1 przedszkole. Obsługą szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy zajmuje się Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, które swoją siedzibę ma w gminazjum w Rudnikach przy ulicy Wieluńskiej. Funkcję dyrektora BOOS sprawuje Elżbieta Ciszkiewicz.

Informacja Biura Obsługi Oświaty Samorządowej o ochronie danych osobowych

Przedszkole Publiczne w Rudnikach

Przedszkole Publiczne w Rudnikach świadczy usługi do dzieci 3-6 lat oraz ich rodziców. Obwód przedszkola obejmuje miejscowości: Rudniki, Młyny, Łazy, Faustianka, Porąbki, Jaworek oraz Żurawie. W przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli (o statusie: 3 nauczycieli dyplomowanych i 1 nauczyciela stażystę), 3 pracowników obsługi oraz 1 logopedę. Przedszkole dysponuje niewielkim ogrodem wyposażonym w urządzenia do zabaw. Posiada 2 małe sale zabaw i zajęć, kancelarię, kuchnię, szatnie oraz sanitariaty. Poddasze zaadaptowano na salę do zajęć plastycznych, wyposażono  ją w sztalugi.
Strona www: www.pprudniki.szkolnastrona.pl

W najbliższym czasie budynek ośrodka zdrowia w Rudnikach zostanie przebudowany na przedszkole z 3 oddziałami oraz zapleczem socjalnym.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieciułowie im. Tadeusza Kościuszki
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie

Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Cieciułów, Nowy Bugaj, Stary Bugaj, Brzeziny Cieciułowskie, Stawki Cieciułowskie, a także Bobrowę i Stanki Bobrowskie. Szkoła posiada 6 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, pomieszczenia dydaktyczne z zapleczem sanitarnym dla oddziału przedszkolnego, bibliotekę, świetlicę wraz z zapleczem kuchennym, boisko do piłki nożnej i boisko do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki oraz funkcjonującą od 01-09-2004 r. siłownię. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. W latach 1998-2001 dokonano gruntownej modernizacji obiektu.
W roku 2003 roku szkole nadano imię - Tadeusza Kościuszki.
Strona www: www.spcieciulow.rudniki.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dalachowie z filią w Rudnikach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dalachowie

Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie uczęszczają uczniowie z miejscowości: Dalachów, Janinów, Odcinek, części Słowikowa oraz od 1 września 2000 roku cały dotychczasowy obwód zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Rudnikach, tj miejscowości Rudniki, Teodorówka, Młyny, Łazy, Porąbki, Faustianka, Jaworek, Żurawie, Bobrowa, Kuźnica, Słowików. Do szkoły uczęszczają także uczniowie z Grabowej gm. Pątnów i Lachowskiego gm. Praszka.
Szkoła posiada oddaną do użytku w październiku 2000 roku nowoczesną salę gimnastyczną z widownią na ok. 150 miejsc i stołówkę, która wydaje ponad 102 obiady dowożone z kuchni szkolnej w Jaworznie. Budynek szkoły jest po rozbudowie i remoncie kapitalnym. W szkole funkcjonuje połączona biblioteka publiczna i szkolna a także dwie szkolne pracownie informatyczne.
Strona www: www.spdalachow.szkolnastrona.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie
jaworzno.jpeg

Obwód Szkoły Podstawowej w Jaworznie obejmuje Jaworzno, Julianpol, Mirowszczyznę, Mostki, Polesie, Słowików. Szkoła posiada 9 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, stołówkę, salę gimnastyczną, utwardzone i trawiaste boiska sportowe, siłownię z pełnym wyposażeniem, salę bilardową oraz sprawnościowy tor przeszkód. Znajduje się tam również  połączona biblioteka publiczna i szkolna.
Ze szkolnej stołówki korzystają  uczniowie, a także przygotowywane są obiady dla stołówki szkolnej w Dalachowie i oddziałów przedszkolnych  w Jaworznie.
Szkoła udostępniła pomieszczenia na działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworznie oraz na działalność drużyny harcerskiej i zaastępu zuchów.
Strona www: www.pspjaworzno.szkolnastrona.pl

Publiczna Szkoła podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie
żytniów.jpeg

„Misją szkoły jest ukształtowanie ucznia – wartościowego człowieka, który potrafi poradzić sobie we współczesnym świecie.”
Nasza szkoła jest otwarta i przyjazna dla każdego ucznia. Uczy samodzielności, wrażliwości i odpowiedzialności. Nauczyciele starają się rozwijać w uczniach zdolności i umiejętności niezbędne do dalszego samokształcenia, wpajać i pielęgnować wśród uczniów wartości uniwersalne, a w szczególności humanizm, patriotyzm, poszanowanie własności jednostki i dobra wspólnego, życzliwość i wzajemną pomoc, wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej.
Do obwodu szkoły należą Sołectwa: Żytniów, Jelonki, Hajdamaki, Pieńki, Ignachy.

żytniów1.jpeg           żytniów2.jpeg

Przy szkole działa biblioteka i stołówka. W budynku szkolnym mieści się 7 sal lekcyjnych (w tym nowoczesna pracownia komputerowa) oraz przestronne pomieszczenia przedszkolne. W roku 2005 PSP w Żytniowie uzyskała zaszczytny tytuł „Szkoły z klasą”. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, współuczestnicząc w funkcjonowaniu szkoły. Bardzo ważną rolę odgrywa Szkolny Klub Europejski – podejmuje nowatorskie działania mające na celu szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej. Nasza szkoła uczy również języków obcych, posługiwania się technologią informacyjną. Szkoła jest centrum kultury, gromadzimy i udostępniamy przedmioty kultury regionalnej. Przy szkole jest nowoczesna sala gimanstyczna oraz przestronna świetlica z bilardem. W szkole działa również drużyna harcerska i zastęp zuchów.
Strona www: www.pspzytniow.szkolnastrona.pl

Publiczna Szkoła Podtawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach
IMG_0444.jpeg 

Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach liczy kilkuset uczniów. Do obwodu szkoły należą wszystkie miejscowości gminy Rudniki. Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników,  zapewnia również opiekę pedagoga. Gimnazjum posiada bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne, dwie pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym, biblioteką, stołówką, siłownią z pełnym wyposażeniem, salą gimnastyczną, halą sportową, szatnie z prysznicami, boisko do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki (bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu Orlik 2012). Przez lata 2004-2012 w gimnazjum prowadzono systematyczne remonty. Jako jedna z pierwszych w Polsce szkoła zdecydowała się na założenie małej profesjonalnej sali kinowej w ramach sieci „Kino za Rogiem”.
Każdy z uczniów gimnazjum może rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcji, ale także na bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych takich jak: UKS, kółka: komputerowe, polonistyczne, historyczne, chemiczne, matematyczne, biologiczne, językowe (angielski, niemiecki), teatralne. Uczniowie którzy mają trudności mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych.
W szkole działa aktywnie Klub Europejski. Członkowie biorą udział w spotkaniach i zlotach. Organizują bale i Dzień Informacyjny o Unii Europejskiej. W gimnazjum wydawana jest gazetka „Byle do piątku”, w której młodzież pisze o swoich radościach i smutkach. Ponadto uczniowie szkoły wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze i edukacyjne.
Młodzież chętnie bierze udział w różnych konkursach i projektach m.in. w projekcie Comenius. Program  jest skierowany dla uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego oraz nauczycieli.  Każdego roku organizowany jest Dzień Wiosny, Dzień Sportu, Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej, Dzień Ziemi oraz liczne dyskoteki. Uczniowie angażują się w życie społeczne gminy, są członkami Gimnazjalnej Młodzieżowej Rady Gminy. Nie zapominają także o innych. Co roku grają w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, pomagają dzieciom z Domu Dziecka w Sowczycach, biorą udział w akcji „Góra grosza”.
Strona www: www.gimnazjumrudniki.pl

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas