Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki organizacyjne

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE :

 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach

ul. Okólna 2, 46 – 325 Rudniki

34/ 359 50 68

dyr. Arkadiusz Spodymek

www.kultura.rudniki.pl

Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach

34/ 359 50 72 w.31

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalachowie

34/ 359 38 74

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

34/ 35 95 039

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytniowie

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cieciułowie

34/ 359 36 24

34/ 359 36 20

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach

ul. Wojska Polskiego 12, 46 – 325 Rudniki

34/ 359 50 72 wew. 33 lub 34

kier. Małgorzata Preś

https://rudniki.pl/1003/845/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej.html

skrytka EPUAP: /GOPSRudniki/SkrytkaESP

 

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieciułowie

Cieciułów 19, 46 325 Rudniki

34/ 359 36 20

dyr. Barbara Kubik

http://www.spcieciulow.rudniki.pl

Oddział Przedszkolny przy PSP w Cieciułowie   34/ 359 37 75

 

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalachowie

Dalachów 217, 46 – 325 Rudniki

34/ 359 38 74

p.o dyrektora Katarzyna Barczyk

http://www.spdalachow.szkolnastrona.pl

Oddział Przedszkolny przy PSP w Dalachowie  34/ 359 39 26

 

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworznie

Mirowszczyzna 43, 46 – 325 Rudniki    

34/ 359 50 39

dyr. Tomasz Duda

https://pspjaworzno.szkolnastrona.pl

Oddział Przedszkolny przy PSP Jaworzno    34/ 359 50 39

 

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach

ul. Wieluńska 6, 46 – 325 Rudniki

34/ 359 50 32

dyr. Piotr Rasztar

http://www.psprudniki.pl

 

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytniowie

Żytniów 29, 46 – 325 Rudniki    

34/ 359 36 24       

dyr. Anna Cieśla

https://pspzytniow.szkolnastrona.pl

Oddział Przedszkolny przy PSP w Żytniowie     34/ 359 36 24

 

 • Przedszkole Publiczne w Rudnikach

ul. Wieluńska 4, 46 – 325 Rudniki

34/ 359 50 36

p.o. dyrektora Renata Rasztar

http://www.pprudniki.szkolnastrona.pl

pprudniki@rudniki.pl

 

 • Gminny Żłobek "SKRZACIK" w Rudnikach

ul. Wieluńska 6, 46 – 325 Rudniki

tel. kom. 666-049-386

p.o. dyrektora Sylwia Kałwak

http://zlobekrudniki.szkolnastrona.pl

zlobek@rudniki.pl