Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ROK 2009

W lutym 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach złożył kolejny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. Program aktywnej integracji w Gminie Rudniki.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Prpgramu Operacyjnyjnego Kapitał Ludzki.

Wniosek przeszedł ocenę formalną jest w trakcie oceny merytorycznej. Adresowany jest dla osób w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, bezrobotnych, posiadających niskie kwalifikacje i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.


W ramach projektu systemowego Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od czerwca 2009 roku 7 bezrobotnych, niepracujących kobiet w wieku aktywności zawodowej realizuje kolejne etapy projektu.

Zakończył się już kurs autopromocji w ramach którego uczestniczki odbyły 33 godziny zajęć z doradztwa psychospołecznego oraz podstaw obsługi komputera.

Zakończyły się również usługi doradcy zawodowego. W ramach tego szkolenia zrealizowano blok poradnictwo zawodowe zajęcia grupowe oraz indywidualne dla kazdej uczestniczki.

Celem tych działań było zwiększenie aktywności społecznej poprzez nabycie umiejętności analizowania własnych doświadczeń życiowych i zawodowych, analizowanie swoich słabych i mocnych stron, poznanie własnego potencjału, wzmocnienie własnej wartości oraz zwiększenie motywacji do działania.

W sierpniu rozpoczną się kolejne działania .Projekt zakończy się 30 listopada 2009 roku .

P1000087.jpeg P1000091.jpeg


Zakończył się kurs bukieciarstwo oraz artystyczne układanie roślin. Uczestniczące w nim panie zdobywały przez 70 godzin teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie artystycznego układania bukietów okolicznościowych.

  P1000098.jpeg P1000100.jpeg P1000109.jpeg

Ostatnim zadaniem które się zakończyło był kurs prawa jazdy kat. B. kurs ukończyły 4 osoby.

P1000118.jpeg

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas