Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Akty prawne

Wykaz aktów prawnych na podstawie których działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach:
 

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593, z późn. zm.)
  • Uchwały Rady Gminy w Rudnikach Nr IV/16/06 z dn. 28.12.2006 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania. Dz. Urz. Woj. Oolskiego z 2007 roku nr 4 poz. 90
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr  86, poz. 732, z późn. zam.)
  • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ” Pomoc państwa w zakresie dożywienia” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas