Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ROK 2008

UE+EFS_L-kolor.jpeg

W maju 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest dla kobiet w wieku aktywności zawodowej,bezrobotnych, posiadających niskie lub zdeaktualizowane kwalifikacje zawodowe korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Kobiety spełniające w/w kryteria chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W ramach projektu Program Aktywnej Integracji w Gminie Rudniki w sierpniu 2008 r. oraz na przełomie sierpnia i września 2008 r. odbyły się kursy autopromocji oraz usługi doradcy zawodowego wspierający aktywizację zawodową dla 9-ciu kobiet. W ramach kursu autopromocji został zrealizowany blok psychospołeczny, wizaż i stylizacja.

DSCN4792.jpeg DSCN4801.jpeg DSCN4804.jpeg

16-09-2008 r. odbyło się podsumowanie I etapu projektu. Zostały rozdane zaświadczenia ukończenia kursu. Jednocześnie rozpoczął się pierwszy kurs zawodowy - opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

P1000016.jpeg


W trakcie realizacji jest kurs zawodowy „ Opiekun osób starszych ,niepełnosprawnych i dzieci” .Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół przy ulicy Sądowej w Oleśnie. Uczestniczą w nim 2 osoby z terenu naszej gminy. W ramach kursu osoby odbędą zajęcia praktyczne i teoretyczne w ilości 150 godzin łącznie. Drugi kurs zawodowy „Gospodarka magazynowa i fakturownie” odbywa się w Gimnazjum Publicznym w Rudnikach. Uczestniczy w nim 7 osób. Uczestniczki zapoznają się z podstawami obsługi komputera, programami księgowymi i obsługą kas fiskalnych. Kurs przewiduje 170 godzin.

P1000026.jpeg P1000028.jpeg P1000020.jpeg

W listopadzie zakończyły się kursy zawodowe. Wszystkie uczestniczki zdały egzaminy z wynikiem pozytywnym i tym samym zakończyły udział w projekcie.

Uczestniczki nabyły umiejętnościw zakresie pozyskiwania zatrudnienia i zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawę sytuacji zawodowej i życiowej. Zdobyły też dodatkowe kwalifikacje zawodowe w konsekwencji czego zwiększyły swoje szanse powrotu na rynek pracy.


15 grudnia 2008 r. odbyło się uroczyste podsumowanie wszystkich dizałań aktywnej integracji oraz wręczenie zaświadczeń ukończenia kursów zawodowych.

Zgodnie z zapisem w projekcie zostały zrealizowane zamierzone rezultaty. Uczestniczki były zadowolone z udziału w projekcie, bardzo dobrze oceniając zdobytą wiedzę i umiejętności. Jednocześnie wyraziły chęć udziału w kolejnych projektach.

 

P1000068.jpeg P1000069.jpeg P1000071.jpeg
P1000072.jpeg P1000075.jpeg P1000080.jpeg

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas