Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja o gminnym składowisku odpadów komunalnych

INFORMACJA

 

 

Przypominamy, iż od stycznia 2006 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr132 poz. 622 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póź. zm.) i postanowieniami zawartymi w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudniki wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych dokonywane jest przez firmę wywozową posiadającą stosowane zezwolenia.

 

W związku z tym każda nieruchomość powinna być wyposażona w kosz do składowania odpadów a właściciel nieruchomości powinien okazać się umową na wywóz odpadów.

 

Poniżej podajemy wykaz firm posiadających zezwolenia na wykonywanie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rudniki:

 

REMONDIS Sp. z o.o.
Oddział w Częstochowie
ul. Radomska 12,   42-200 Częstochowa
tel.034/ 372-05-42

REMONDIS Sp. z o.o.
Oddział w Opolu
Al. Przyjaźni 9,   45-573 Opole
tel.077/ 453-62-62

  

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas