Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

INFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORCÓW

W związku z nowelizacją Programu Operacyjnego oraz Uzupełnienia Programu, zawęziła się grupa potencjalnych beneficjentów poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji”, dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zmodyfikowano również zasady wyboru projektów, w tym kryteria techniczno-ekonomiczne i merytoryczne, szczególny nacisk kładąc na innowacyjność projektów oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Zmianie uległa także Instytucja wdrażająca, której funkcje będzie pełniła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór wniosków nastąpi jeszcze w tym roku, niestety w chwili obecnej nieznany jest dokładny termin naboru.

Bardzo proszę o śledzenie stron internetowych związanych ze SPO WKP tj. www.konkurencyjnosc.gov.pl, www.rif.opole.pl oraz www.funduszestrukturalne.gov.pl

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas