Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wyniki konkursu Gminnego Programu Odnowy Wsi

Informujemy, że w dniu 18 maja br. Komisja Realizacji Projektów Gminnego Programu Odnowy Wsi w składzie:

a) Małgorzata Gajda – Przewodnicząca Komisji
b) Elżbieta Baros– Członek Komisji
c) Beata Wolf-Morawiak– Członek Komisji

powołana Decyzją 1/P/2010 Wójta Gminy Rudniki z dnia 17 maja 2010 roku, oceniła wnioski złożone przez Grupy Odnowy Wsi z terenu Gminy Rudniki w ramach naboru 2010. W związku z powyższym dofinansowanie otrzymały następujące grupy:

1. Bobrowa
2. Bugaj
3. Cieciułów
4. Chwiły
5. Dalachów
6. Janinów
7. Jaworzno
8. Żytniów
9. Mostki
10.Odcinek

Zadania winny być wykonane zgodnie z przedłożonymi we wnioskach harmonogramami, a następnie rozliczone poprzez złożenie sprawozdań merytorycznych do dnia 30.11.2010r. Nie złożenie sprawozdania lub nie zrealizowanie projektu w w/w terminie dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku.
Projekty zostaną zrealizowane poprzez zapłatę przedłożonych zgodnie z wnioskami faktur adresowanych na Gminę Rudniki.

Życzymy powodzenia przy realizacji zadań.


Dane do faktury:
Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12
46-325 Rudniki
NIP 576-14-95-213

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas