Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Konkurs KWITNĄCE OPOLSKIE 2010

Wójt Gminy Rudniki
ogłasza
konkurs „ Kwitnące Opolskie 2010” na szczeblu gminnym

 

Celem konkursu „Opolskie Kwitnące 2010” jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych w województwie opolskim.
Konkurs w swym założeniu ma zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku ich najbliższego otoczenia, a także dać im możliwość bezpośredniego wpływu na wygląd estetyczny okolicy, wzmacniając dodatkowo poczucie przynależności do danej społeczności lokalnej. Stanowi też okazję do zacieśnienia stosunków zwłaszcza w odniesieniu do najbliższego sąsiedztwa. Działania podejmowane w ramach realizacji konkursowego celu są doskonałą promocją współpracy pomiędzy mieszkańcami. Powodują wśród nich pobudzenie aktywności oraz wpływają na wzrost świadomości ekologicznej.
Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach:

1. Kategoria „Wspólnota lokalna”, do której zaliczane są m.in.:
  1) przysiółek,
  2) wieś lub miasto,
  3) wspólnota mieszkaniowa / spółdzielnia mieszkaniowa,
  4) osiedle,
  5) dzielnica.
2. Kategoria „Obiekt prywatny”, do której zaliczane są m.in.:
  1) domy jednorodzinne,
  2) pojedyncze domki w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.
3. Kategoria „Obiekt dostępności publicznej”, do której zaliczane są m.in.:
  1) obiekty rekreacyjno – sportowe,
  2) obiekty hotelowe,
  3) obiekty gastronomiczne,
  4) obiekty socjalne,
  5) obiekty użyteczności publicznej,
  6) przedsiębiorstwo
4. Kategoria „Rzeźba floralna” do której zaliczane są m.in.:
Projekty stanowiące m.in.: ukwiecony element małej architektury, budowle kwiatowe
z wykorzystaniem przedmiotów gospodarczych, starych maszyn lub urządzeń
użytkowanych w domach, zakładach pracy lub innych obiektach.

Do oceny konkursu powołana zostanie Zarządzeniem Wójta Komisja Konkursowa, która będzie oceniała zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w regulaminie.

Zgłoszeń do konkursu można dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, załączonym poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Rudnikach (pokój nr 2 na I piętrze) wraz z załączonymi zdjęciami do dnia 07.05.2010r. na adres: Urząd Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki (Dział Promocji).
Laureaci I miejsc poszczególnych kategorii zostaną zgłoszeni do konkursu na szczeblu wojewódzkim oraz otrzymują nagrody w wysokości:
- „Wspólnota lokalna” - 1.000 zł.
- „Obiekt dostępności publicznej” – 1.000 zł.
- „Obiekt prywatny” - 500 zł
- „Rzeźba floralna” - 500 zł

Osobami do kontaktu w w/w sprawie są pracownicy Działu Promocji Urzędu Gminy w Rudnikach tel. 034) 3595-072 wew.14.

Załączniki:
DOCRegulamin
DOCFormularz zgłoszeniowy

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas