Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RUDNIKI                                                          Rudniki, dnia 07-06-2011 r.

                                                                                                                                    
 
 
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Rudnikach uchwały nr VI/46/2011 z dnia 17-05-2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych uchwalonego uchwałą nr XXXV/277/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 27-04-2010 r.

Zakres podjętej zmiany planu obejmuje zmianę ustaleń dotyczących:

  1. hałasu emitowanego przez turbiny,
  2. wysokości elektrowni wiatrowych,
  3. mocy elektrowni wiatrowych
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12, Punkt Obsługi Interesanta w terminie do dnia 08-07-2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 
 
Wójt

/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas