Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

skan_obwieszczenie_12_12_2011.jpegInformujemy o umieszczeniu Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000:   PLH100006 Pradolina Bzury-Neru i PLB100002 Zbiornik Jeziorsko w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, PLH100007 Załęczański Łuk Warty w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, PLH100015 Dolina Rawki w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, PLH100008 Dolina Środkowej Pilicy oraz PLH100021 Grabia.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas