Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Obiweszczenie

WÓJT GMINY
RUDNIKI

GKR.III.6733.1.202

OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Oz.U.Nr 80 poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek

Polskiego Związku Krótkofalowców, Zarządu Głównego w Warszawie

zostało wszczęte w dniu 28.04.2012r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie bazy szkoleniowej i "dx-ingu tj. sportu krótkofalarskiego Polskiego Związku Krótkofalowców w miejscowości Jaworzno Wieś na działce oznacz. nr ewid.gr.: 968

W ciągu 7 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 4 (tel 0-34 3595072) - można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Rudniki, dnia 2012-05-14

WÓJT
/ -/ Andrzej Pyziak

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas