Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Sprawy wojskowe

Zwolnienia z poboru.

 1. Uznawanie żołnierzy i poborowych za jedynych żywicieli rodzin:
  Miejsce załatwienia sprawy:
  • UG Rudniki, Referat Spraw Obywatelskich I piętro, pok. nr 4, tel. 3595-072 w. 32
  Sposób załatwienia sprawy:
  1. Wymagane dokumenty:
   • podanie o uznanie za jedynego żywiciela rodziny,
   • karta powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub zaświadczenie o pełnieniu tej służby (służby zastępczej) wydane przez właściwą Wojskową Komendę Uzupełnień lub jednostkę wojskową. W przypadku odbywania służby zastępczej zaświadczenie wydane przez właściwy zakład pracy.
   • zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskiwanego przez członka rodziny pozostającego na utrzymaniu żołnierza (poborowego),
   • zaświadczenie o pobieraniu nauki - dotyczy członka rodziny odbywającego studia w szkole wyższej lub w szkole średniej w systemie dziennym,
   • dowód osobisty żołnierza (poborowego).
   • Książeczka wojskowa
  2. Opłaty: nie pobiera się
  3. Czas załatwienia: nie później niż w ciągu 1 miesiąca
 2. Uznawanie konieczności sprawowania przez żołnierza (poborowego) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
  Miejsce załatwienia sprawy:
  • UG Rudniki, Referat Spraw Obywatelskich I piętro, pok. nr 4, tel. 3595-072 w. 32
  Sposób załatwienia sprawy:
  1. Wymagane dokumenty:
   • podanie o uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza (poborowego) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
   • orzeczenie Komisji Lekarskiej do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu członka rodziny - podopiecznego do I grupy inwalidów,
   • zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej - wydane przez jednostkę wojskową lub właściwą wojskową Komendę Uzupełnień. W przypadku odbywania służby zastępczej zaświadczenie wydane przez właściwy zakład pracy.
   • Książeczka wojskowa
  2. Opłaty: nie pobiera się
  3. Czas załatwienia: nie później niż w ciągu 1 miesiąca
    
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas