Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy posiadającego stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostki OSP.

Wymagane dokumenty:

  • DOCWniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

OPŁATA
(1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe)

Dotyczy zezwoleń

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz na piwo

43,75 zł

4,5% - 18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

Termin załatwienia sprawy: w ciągu 30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy: Parter, Biuro Obsługi Interesanta, tel. 34 3595-072 w. 37

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr XXXVII/291/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 lipca 2010r. i Uchwała Nr XXI/145/2000 Rady Gminy Rudniki z dnia 15 grudnia 2000r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/125/93 z dnia 24 sierpnia 1993r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas