Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wójt odpowiada - ROK 2011

Pytanie: Panie wójcie na kiedy jest przewidziana budowa drogi od Julianpola do Jaworzna oraz chodnik. Czemu w miejscowości Szarki Zajączki potrafią położyć nowy asfalt a tu nic Czy za mało wypadków się zdarzyło Czy musi które dziecko zginąć. Marta
Odpowiedź: Droga Pani Marto!
O przebudowę drogi Jaworzno – Julianpol staramy się już od dłuższego czasu. Mimo, iż jest to droga krajowa i Wójt oraz Rada Gminy nic w tym względzie nie mogą zdziałać. Za inwestycje na drogach krajowych odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. Z tego co mi wiadomo, wykonany jest projekt tej drogi i DODP w Opolu czeka na przydział środków. Myślę, że jest to perspektywa czasowa najbliższych dwóch lat.
Droga Pani Marto! Gdyby była Pani odrobinę życzliwsza to zauważyła by Pani, że w naszej gminie, w Jaworznie w ostatnim czasie zostały wykonane piękne chodniki do Szkoły Podstawowej, co było wielokrotnie postulowane z naciskiem, że jest zagrożenie życia dzieci. Zostało wykonane rondo, które również zwiększyło bezpieczeństwo oraz przebudowana droga Jaworzno – Rudniki. W roku bieżącym będzie przebudowa drogi Rudniki- Praszka. Są to namacalne przykłady, że w tej dziedzinie robi się dużo. Jestem przekonany, że ten odcinek drogi w najbliższym czasie będzie wykonany.

Pytanie: Czy droga gminna w miejscowości Dalachów za torami kolejowymi jest przystosowana do odbywającego się niej ruchu ciężkich pojazdów typu: tiry, ciągniki siodłowe z naczepami, sprzęt drogowy, sprzęt budowlany, autobusy, itp? Jaki jest dopuszczalny nacisk osi na w/w drodze, czy na drodze tej zapewnione jest bezpieczeństwo dla ruchu pieszego i rowerowego? Dlaczego w/w droga nie jest wogóle oznakowana co do prędkości, nacisku na oś, itp. Czy Gmina rozważa na tym odciunku budowę chodnika dla pieszych? Zauważam, że ilość, gabaryty i ciężar poruszających się w/w drodze pojazdów przekracza wszelkie dopuszczalne normy, a w szczególności zagraża bezpieczeństwu dla pieszych i rowerzystów. Czy Wójt zna ten problem, a jeżeli tak to w jaki sposób zamierza go rozwiązać? Jan Materac
Odpowiedź: W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że droga gminna nr 101014 O Dalachów – granica gminy (tzw. za torem) jest drogą lokalną a nie tranzytową. Pojazdy korzystające z w/w drogi dojeżdżają do miejsca swojego postoju, prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej. Jako Gmina nie możemy ograniczać dostępu do tej drogi a w szczególności mieszkańcom przy niej zamieszkałym.
Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania projektu docelowej organizacji ruchu na tej drodze.
Nie przewidujemy budowy chodnika wzdłuż tej drogi. Planowane jest natomiast połączenie tej drogi do granicy gminy Pątnów.
Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni korzystać z tej drogi na zasadach określonych w przepisach ruchu drogowego. Do kontroli w zakresie ruchu drogowego upoważniona jest jedynie Policja. W razie nieprzestrzegania tych przepisów proszę o interwencję w Komisariacie Policji w Praszce lub w Komendzie Powiatowej w Oleśnie.

Pytanie: Czy i na kiedy planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Młyny?
Michał Kołodziejczak
Odpowiedź: Koncepcja gospodarki ściekowej opracowana w 2004 r. przez Biuro Projektów Budownictwa Sanitarnego PROJWIK w Opolu przewiduje możliwość wybudowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młyny z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Rudnikach. Sieć kanalizacyjna kończy się w Teodorówce a stąd jest niewielka odległość do Młynów.
W chwili obecnej zakończyliśmy kolejny etap budowy kanalizacji w Jaworznie. Jest przygotowana do realizacji od strony formalno-prawnej następna duża inwestycja tj. kanalizacja wsi Dalachów.
Jesteśmy otwarci na potrzeby naszej społeczności i jeżeli mieszkańcy wsi Młyny są zainteresowani budową kanalizacji sanitarnej mogą oczywiście wnioskować do Rady Gminy Rudniki o wprowadzenie tej inwestycji. Termin realizacji już byłby trudny do określenia bo trzeba tę inwestycje przygotować od strony formalno prawnej.

Pytanie: Skoro Wójt nie odpowiada na pytania rzekomo anonimowe, to dlaczego odpowiedział Pan akurat na moje pytanie dot. kolektorów słonecznych, a inne moje pytanie uznał jako anonimowe?
Odpowiedź: Jeżeli pytanie jest zadane przez osobę, którą można zidentyfikować to odpowiadamy na każde pytanie. Ze względu na to, że strona jest dość często odwiedzana przez naszych mieszkańców niektóre odpowiedzi umieszczamy po to aby wykorzystać ten sposób komunikacji do przekazania informacji większej liczbie zainteresowanych.

Pytanie: Andrzej Wiśniewski
Dlaczego Wójt nie odpowiada na wszystkie pytania? Może niektóre z nich są kłopotliwe? A może niektóre z nich są kłopotliwe? A może lepiej zadawać pytania w trybie IP, żeby uzyskać informację?
Odpowiedź: Nie odpowiadamy na pytania anonimowe!

Pytanie: Z tej strony kłania się Wioletta Albrycht (zamieszkała niegdyś na Polesiu, aktualnie zamieszkała w Bytomiu). Chciałabym się zapytać czy jest możliwość sprzedaży gruntu Gminie. Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie
Odpowiedź: Oczywiście jest taka możliwość. Proszę o kontakt – tel. 034 3595072 wew. 25

Pytanie: Mam takie pytanie – dlaczego pobiera się opłatę stałą za przedszkole skoro do 5 godzin powinno być bezpłatne? Na co idą nasze pieniądze i dlaczego tak się dzieje, że jest pobierana opłata od rodziców? Dlaczego w różnych miejscowościach naszej gminy są różne opłaty stałe?
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy opłaty w przedszkolach pobierane są zgodnie z Uchwałą Nr X/68/07 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 września 2007 r. Na wysokość opłat za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach wpływ miały koszty:
- przygotowania posiłków,
- wody,
- energii,
- koszty osobowe pracownika.
Przepis na podstawie których Rada Gminy określa wysokość opłat został zmieniony. Z dniem 1.09.2011 r. opłaty będą pobierane zgodnie z Uchwałą Nr V/36/2011 z dnia 29 marca 2011 r.

Pytanie:

Czy w naszej gminie będzie akcja podobna do tej jaka jest w gminie Rząśnia o nazwie „Kolektory na dachy”. Tam mieszkańcy płacą jedynie 500 zł, a resztę inwestycji pokrywa gmina z funduszy celowych.
Andrzej Wiśniewski

Odpowiedź: Niestety w gminie Rudniki nie ma takiego programu. Można starać się
o dofinansowanie (dotację) do instalacji sanitarnych do wysokości 50% całości inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej ww. funduszu.

Pytanie: witam.proszę krótko i jasno określić położenie oby dwóch lokali przedstawionych w linku gdyż mam zamiar im się przyjrzeć dokładniej oraz osoby którę mi te lokale otworzą i pokażą..bym mógł coś zadecydować.
http://rudniki.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_rudni&lad=a&id_dzi=62&id_dok=960&id_men=208&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0
Odpowiedź: 10.01.2011r. odbył się przetarg na wynajem tych lokali. Aktualnie tylko jeden lokal jest do wynajęcia. Położony jest w Rudnikach, przy ul. Targowej 2 (była baza SKR Rudniki). Więcej informacji oraz oględziny lokalu możliwe po skontaktowaniu się z P. Anną Kępińską, pracownikiem urzędu, pokój nr 6, tel. (34)3595072 wew.25

Pytanie: Drogi Panie Wójcie Mam takie pytanie kiedy będzie wymiana okien i dachu z którego przecieka deszcz w szkole i przedszkolu w Jaworznie przecież idzie zima a oknami wieje i w dodatku kiedy pada wszystko przecieka. W takich warunkach dzieci nie mogą się uczyć. Rodzice są oburzeni tym że naszą szkołą nikt się nie interesuje i jeszcze jedno plac zabaw jest nie dokończony jest niebezpieczny i jeśli coś się stanie kto za to odpowie jeśli coś robić to tak aby było dokończone a nie zostawione.
Odpowiedź: W styczniu 2011 r. zostanie ogłoszony przetarg na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie w ramach, którego zostanie wymieniona stolarka okienna, naprawa dachu oraz ocieplenie budynku.
Planowane zakończenie inwestycji to 31.10.2011 r.

Pytanie:

Czy droga gminna w miejscowości Dalachów za torami kolejowymi jest przystosowana do odbywającego się niej ruchu ciężkich pojazdów typu: tiry, ciągniki siodłowe z naczepami, sprzęt drogowy, sprzęt budowlany, autobusy, itp? Jaki jest dopuszczalny nacisk osi na w/w drodze, czy na drodze tej zapewnione jest bezpieczeństwo dla ruchu pieszego i rowerowego? Dlaczego w/w droga nie jest wogóle oznakowana co do prędkości, nacisku na oś, itp. Czy Gmina rozważa na tym odciunku budowę chodnika dla pieszych? Zauważam, że ilość, gabaryty i ciężar poruszających się w/w drodze pojazdów przekracza wszelkie dopuszczalne normy, a w szczególności zagraża bezpieczeństwu dla pieszych i rowerzystów. Czy Wójt zna ten problem, a jeżeli tak to w jaki sposób zamierza go rozwiązać? Jan Materac

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że droga gminna nr 101014 O Dalachów – granica gminy (tzw. za torem)  jest drogą lokalną a nie tranzytową. Pojazdy korzystające z w/w drogi dojeżdżają do miejsca swojego postoju, prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej. Jako Gmina nie możemy ograniczać dostępu do tej drogi a w szczególności mieszkańcom przy niej zamieszkałym.

Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania projektu docelowej organizacji ruchu na tej drodze.

Nie przewidujemy budowy chodnika wzdłuż tej drogi. Planowane jest natomiast połączenie tej drogi do granicy gminy Pątnów.

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni korzystać z tej drogi na zasadach określonych w przepisach ruchu drogowego. Do kontroli w zakresie ruchu drogowego upoważniona jest jedynie Policja. W razie nieprzestrzegania tych przepisów proszę o interwencję w Komisariacie Policji w Praszce lub w Komendzie Powiatowej w Oleśnie.


Pytanie: Krystyna Slawinska
Witam serdecznie, mieszkam na Litwie w rejonie solecznickim we wsi Rudniki. Czy w gminie Rudniki slyszeliscie Panstwo cos o wsi o tej samej nazwie na Litwie?
Odpowiedź: Jesteśmy mile zaskoczeni Pani pytaniem, ale o litewskiej Gminie Rudniki słyszeliśmy. Wiem, że jest pięknie położona w sąsiedztwie Puszczy Rudnickiej. Na tym nasza wiedza się kończy. Jesteśmy gotowi podjąć współpracę lub inną formę partnerstwa.
Pytanie:

Malgorzata Kedzia
Panie Wojcie jak mi wiadomo na Faustaince bedzie remontowana droga. Czy przewidziana jest w planie sciezka rowerowa lub pobocze? Juz w tym momencie ruch na ulicy jest strasznie duzy, a po przebudowie drogi pewnie sie zwiekszy. Strach wyjsc na ulice w obawie przed potraceniem a wszystkie dzieci do przystanku dochodza wlasnie ta droga. Z gory dziekuje za odpowiedz!

Odpowiedź: 

Ścieżki rowerowej nie będzie, przewidziany jest tylko remont drogi gminnej. W granicach gruntu nie ma zgody mieszkańców. Jest w planie przebudowa skrzyżowania w Chwiłach, będzie zatoka autobusowa, chodnik od skrzyżowania do przystanku oraz oświetlenie i przejście dla pieszych, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo m.in. dzieci dojeżdżających do szkoły.

 

Pytanie: przedstaw_sie = Pawel Krolak, Mirowszczyzna 47 tresc_pytania = Panie Wojcie dlaczego od dwóch miesięcy nie potrafimy doczekać się odpowiedzi na pismo złożone 24/10/2011 dotyczące utwardzenia drogi gminnej, oświetlenia i oznakowania które również zostało przeoczone podczas remontu drogi krajowej?
Odpowiedź: 
Sprawa utwardzenia drogi prowadzącej do Państwa nieruchomości został ustnie przekazana Panu Januszowi Topoła z prośbą o przekazanie pozostałym mieszkańcom podpisanym w piśmie z dnia 24.10.2011 r. Inspektor ds. dróg przekazał informację, że droga zostanie utwardzona w okresie wczesno wiosennym tak aby kruszywo związało się z istniejącym podłożem. Daje to najlepsze efekty. Znak z numerami Państwa budynków zostanie ustawiony do końca marca br. (sprawa zgłaszana przez Panią Sołtys). Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne to w najbliższym czasie nie przewiduje się takiego przedsięwzięcia w tym miejscu

 

Pytanie: Andrzej Kulig
Szanowny Panie Wójcie,
Chciałbym zapytać tą drogą, czy gmina Rudniki planuje GAZYFIKACJĘ swojego obszaru, tzn \'\'pociągnięcie nitki\'\' z Praszki
Odpowiedź: 
W chwili obecnej w planach krótkoterminowych nie jest planowana gazyfikacja gminy Rudniki. Brak zainteresowania ze strony mieszkańców takim przedsięwzięciem. Myślę, że ze względów ekonomicznych.
Pytanie: przedstaw_sie = Jan Materac
tresc_pytania = Czy i gdzie można się zapoznać się z projektem docelowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 101014 O Dalachów – granica gminy (tzw. za torem)? Czy w sprawie tego projektu prowadzone były konsultacje społeczne? Rozumiem, że jest to droga lokalna, a nie tranzytowa (taką może się stać po jej połączeniu z terenem gminy Pątnów) jednakże sama kategoryzacja drogi samoistnie nie wpływa na stan jej bezpieczęństwa dla ruchu pieszego i rowerowego. Zatem zwracam się z prośbą o rozważenie budowy przy w/w drodze chodnika dla pieszych oraz progów zwalniających. Rozumiem także kompetencje Policji w zakresie ruchu drogowego jednak uważam, że oznakowanie drogi gminnej np. dopuszczalny nacisk na oś, czy ograniczenie prędkości leży w kompetencji jej administratora, który nadto winien na tym odcinku współpracować z Policją. Ponawiam również swoje pytanie o dopuszczalny nacisk osi na przedmiotowej drodze. I jeszcze pytanie
retoryczne: czy interes majątkowy osoby prowadzą!
cej działalność gospodarczą jest dla Pana Wójta ważniejszy od bezpieczeństwa ludzi? Proszę o zastanowienie się nad tą kwestią zanim
dojdzie do jakiegoś nieszczęścia. Pozdrawiam!
 
Odpowiedź: 
Kontynuując naszą rozmowę informuję, że jesteśmy na etapie opracowywania projektu technicznego tej drogi. Sugerowane przez Pana uwagi dotyczące rozwiązań technicznych należą do obowiązków projektanta. Pomimo iż są to postulaty słuszne, ich realizacja zależna jest od sytuacji finansowej gminy. Czynimy starania o pozyskanie środków zewnętrznych, ale czy uda nam się je pozyskać nie wiadomo. Tak na marginesie ciekawy jestem czy, jeżeli te chodniki powstaną będą przez mieszkańców odśnieżane itp.
Na pytanie czy interes majątkowy osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest dla mnie ważniejszy od bezpieczeństwa ludzi? Odpowiadam, że nie interesuje mnie sam interes majątkowy osób prowadzących działalność gospodarczą. Zależy mi aby rozwijała się działalność gospodarcza bo to jest zabezpieczenie ekonomiczne dla osób tam pracujących. Po drugie wpływają z tego tytułu podatki do gminy, z których między innymi możemy realizować inwestycje drogowe. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Zasady ruchu drogowego określają precyzyjnie sposób korzystania z drogi. Nadmieniam, że jest to droga publiczna i prawo do korzystania mają wszyscy na w/w zasadach. Stąd też Gmina nie będzie podejmowała żadnych działań mających na celu ograniczenie działalności gospodarczej, byłoby to działanie niezgodne ze strategią rozwoju Gminy Rudniki.

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas